Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.danskfjerkrae.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Behersket optimisme præger fjerkræsektoren

Sidste år blev økonomisk hårdt for producenter af slagtekyllinger, for noteringen fulgte ikke med foderpriserne. Importen af æg til fødevareindustrien fra lande med lavere krav til Salmonella og dyrevelfærd vækker desuden bekymring hos ægproducenterne.

I forbindelse med Fjerkrækongressen 2008 den 6. og 7. februar holdt Dansk Landbrugs Erhvervsfjerkræsektion sit årsmøde. Her blev der givet en status for produktionen af slagtefjerkræ og æg i det forgangne år.

Flere kyllinger – færre slagtninger
Formanden for Dansk Landbrugs Erhvervsfjerkræsektion, gårdejer Martin Merrild, indledte sin beretning med at konstatere, at 2007 på mange måder blev et dramatisk år for fjerkræbranchen – ikke mindst for producenterne af slagtekyllinger. Året var præget af eftervirkningerne fra de voldsomme markedsreaktioner oven på fugleinfluenzaen og de stærkt stigende foderpriser.

Der var ellers tale om en stigning i produktionen af dansk slagtefjerkræ på over 7 pct. til i alt 198.000 tons. Samtidig steg det hjemlige forbrug af fjerkrækød til 23,4 kg pr. indbygger - mod 21,5 kg forrige år - hvilket er en stigning på næsten ni pct. Dermed kom det danske fjerkræforbrug over EU's gennemsnit på 22,3 kg pr. indbygger.

Selv om produktionen steg, og året begyndte godt, steg foderpriserne 60 pct. i løbet af 2007. Martin Merrild betgenede derfor 2007 som et økonomisk anstrengt år for de fleste slagtekyllingeproducenter.

Fornuftigt år for ægproduktionen
Formanden for konsumægsgruppen i Danske Erhvervsfjerkræ, gårdejer Lars Lunding, beskrev 2007 som et ganske fornuftigt år for ægproduktionen i Danmark.

Der blev indvejet 49,5 mio. kg. æg på ægpakkerierne, hvilket var et lille fald på 3,5 pct. i forhold til 2006. Salget af æg på hjemmemarkedet faldt en anelse fra 40,0 mio. kg i 2006 til 39,8 mio. kg. i 2007. Her var salget af buræg stort set uændret, mens salget af økologiske æg steg. Omvendt faldt salget af skrabeæg og frilandsæg med næsten 5 pct.

Det totale forbrug af æg i Danmark ligger fortsat på et stabilt højt niveau – danskerne er faktisk nogle af dem i verden, som spiser flest æg, nemlig ca. 17 kg i gennemsnit, eller omkring 275 æg om året pr. indbygger. En stigende andel af indtaget stammer fra forskellige former fra forarbejdede madvarer, hvori der indgår æg.