Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.danskfjerkrae.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Endnu strammere salmonellakrav

En ny salmonellahandlingsplan for produktionen af danske kyllinger og æg trådte i kraft ved årsskiftet. Handlingsplanen er en del af grundlaget for Danmarks ansøgning om at få særstatus for Salmonella på fjerkræområdet.

Fjerkræbranchen startede selv overvågningen for Salmonella i kyllinger tilbage i 1989 og for æg i 1991. I 1996 kom så den første offentlige salmonellahandlingsplan, som siden er redigeret og udbygget adskillige gange.

Resultatet har været, at forekomsten af Salmonella i danske kyllinger og æg er reduceret markant. Faktisk så meget, at Danmark nu har ansøgt EU om at få særstatus for Salmonella tilsvarende Sverige og Finland.

Midlerne har været en målrettet indsats i alle led af produktionen, ved at:

  1. Minimere salmonella til et absolut minimum i alle led af avlspyramiden, dvs. de generationer der går forud for slagtekyllingerne eller de æglæggende høner. Dermed har man sikret, at der ikke gives Salmonella videre fra generation til genereration.
  2. Varmebehandle alt foder, så eventuelle salmonellabakterier dræbes.
  3. Fokusere på hygiejnen i forbindelse med produktionen, bl.a. at der rengøres og desinficeres mellem hvert hold af dyr i staldene, og at personalet skifter tøj, vasker hænder mv. for at undgå smitte udefra.

Myndighederne og fjerkræbranchen har aftalt en ny salmonellahandlingsplan for produktionen af slagtekyllinger og konsumæg i Danmark. Planen trådte i kraft ved årsskiftet, og strammer kravene til fravær af Salmonella endnu en tand.

Salmonellahandlingsplanen indebærer løbende overvågning af forekomsten af Salmonella og at der sættes ind med forskellige tiltag, hvis man finder den i kyllingerne eller æggene.

Med den nye salmonellahandlingsplan sker der en række yderligere opstramninger af den nuværende overvågning. Blandt de væsentligste kan nævnes hurtigere erklæring af smitte, flere prøveudtagninger, at myndighederne også tager prøver i besætningerne, samt at der indføres egenkontrol af smittebeskyttelsen i besætningerne.

Tættere på særstatus
Baggrunden for den nye salmonellahandlingsplan er dels ny EU-lovgivning, som kræver nogle justeringer af den hidtidige plan, dels at foretage de sidste stramninger af dansk lovgivning og praksis på området for at opnå særstatus for Salmonella for danske kyllinger og æg.

- En del af kravene i den nye salmonellahandlingsplan er nødvendige for at vi kan opnå særstatus. Selv om vi allerede er nået langt med at nedbringe forekomsten af Salmonella i danske kyllinger og æg, er niveauet endnu ikke helt så lavt som i Sverige og Finland. Men ved at have et meget finmasket undersøgelsesprogram kan vi garantere, at forbrugersikkerheden er den samme, fastslår specialkonsulent Mie Nielsen Blom, fra Danish Meat Association.

Danmark sendte tilbage i september ansøgningen om særstatus for Salmonella til EU.