Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.danskfjerkrae.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Det Danske Fjerkræraad

Det Danske Fjerkræraad ophørte den 31.12.2017. Det var et overordnet politisk organ og paraplyorganisation for al fjerkræproduktion i Danmark. Fjerkræraadet repræsenterede hele fjerkræbranchen i Landbrug og Fødevarers virksomhedsbestyrelse.

Tidligere funktion (ophørt den 31.12.2017)
Fjerkræraadet har ingen egne ansatte men udfører sine faglige opgaver i regi af de to brancheforeninger: Danske Æg og Dansk Slagtefjerkræ. Brancheforeningernes daglige arbejde varetages af sektorchef Jørgen Nyberg Larsen.

Fjerkræraadet er det koordinerende politiske beslutningsorgan for: 

  • Fjerkræbranchens fælles erhvervspolitik over for myndigheder og organisationer i indland og udland
  • Kontakten til myndighederne i EU og indsamling af erhvervsrelevante informationer om slagtefjerkræ og æg
  • Indsatsen for sygdomsbekæmpelse og vaccinationer og kontakt til myndighederne
  • Samarbejde med Videncentret for Landbrug, Fjerkræ i Skejby

Herudover er Det Danske Fjerkræraad administrator for Fjerkræafgiftsfonden.

Det Danske Fjerkræråd indgik pr. 1 juli 2013 aftale med LVK- Landbrugets veterinære Konsulenttjeneste om varetagelse af branchens veterinære beredskab. Dette skete efter at Videncenter for Landbrug i starten af januar 2013 meddelte, at fjerkræklinikken blev nedlagt. Aftalen med LVK udløb ved udgangen af 2016.

Sekretariatsfunktion for den danske del af World Poultry Science Association er placeret i Det Danske Fjerkræraad, hvor det varetages af chefkonsulent Mie Nielsen Blom.